Toezicht/Registraties

Registraties

Boer & Olij Securities B.V. is opgenomen in de officiële registers van zowel het Dutch Securities Institute (DSI) als de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het DSI is een instituut dat de kwaliteit en de integriteit bevordert van personen die in de financiële sector werkzaam zijn. De AFM houdt zich voornamelijk bezig met het gedragstoezicht op de financiële markten in Nederland. Daarnaast staat Boer & Olij Securities B.V. onder financieel toezicht van De Nederlandsche Bank. Alle hiervoor in aanmerking komende medewerkers beschikken over een registratie bij het DSI. Boer & Olij Securities B.V. heeft een vergunning van de AFM als beleggingsonderneming en kan de volgende beleggingsdiensten en activiteiten verrichten.

Beleggingsdiensten

  1. Ontvangen en doorgeven van orders voor rekening van cliënten.
  2. Uitvoeren van orders voor rekening van cliënten (commissionair).
  3. Optreden als vermogensbeheerder.
  4. Optreden als beleggingsadviseur

Boer & Olij Securities B.V. is als beleggingsonderneming aangesloten bij het onafhankelijke Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFid).

Beheerst beloningsbeleid
Boer & Olij Securities B.V. heeft een beheerst beloningsbeleid geformuleerd en geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat de beloningen er niet toe leiden dat:

  • Excessieve risico’s worden genomen die de financiële soliditeit van de onderneming kunnen aantasten.
  • Cliënten onzorgvuldig worden behandeld door perverse beloningsprikkels.

De bij de onderneming werkzame personen hebben een maandelijkse vaste beloning, eventueel aangevuld met een periodieke variabele beloning die afhankelijk is van zowel financiële als niet-financiële criteria. Boer & Olij Securities B.V. voldoet met haar beloningsbeleid aan de wettelijke vereisten.

 

Kapitaaltoereikendheid
Boer & Olij Securities B.V. publiceert jaarlijks een door de externe accountant gecontroleerde jaarrekening. Het eigen vermogen is toereikend om doorlopend aan de prudentiële kapitaalvereisten van De Nederlandsche Bank te voldoen. De onderneming heeft adequate risicobeheersingsmaatregelen getroffen om haar financiële soliditeit te waarborgen. Hierbij zijn krediet- en tegenpartijrisico’s, marktrisico’s, concentratierisico’s, liquiditeitsrisico’s, renterisico’s alsmede diverse operationele, strategische en integriteits risico’s in ogenschouw genomen.

 

Beleggingsbeleid
Een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van een beleggingsonderneming betreft het beleggingsbeleid. Door vragen te stellen over het beleggingsbeleid krijgt u een goed beeld van het beleggingsbeleid van een beleggingsonderneming. Hierdoor kunt u de afweging maken of dit beleid bij u past. Het ene beleggingsbeleid is immers het andere niet.

Welke vragen u moet stellen aan uw accountmanager, relatiebeheerder, vermogensadviseur of – beheerder kunt u lezen in de bijgaande Consumentenbrief (pdf bestand. 110Kb).

 

Vergelijkende Kosten Maatstaf( VKM) – Indicatie kosten beheer van uw vermogen

Wij willen u als relatie een goed idee geven van de totale directe- en indirecte kosten waar u mee te maken krijgt. De verschillende kosten die worden onderscheiden zijn:

  • Directe kosten: de kosten van onze dienstverlening, inclusief de kosten van de depotbank voor het aanhouden van uw beleggingsrekening, en indien van toepassing een inschatting van de transactiekosten.
  • Indirecte kosten: de kosten van financiële instrumenten in uw beleggingsportefeuille, met name de (doorlopende) kosten van de beleggingsfondsen in uw portefeuille (die door de fondsaanbieders worden verrekend in de koers van het fondsen).

Het onderstaande overzicht is opgesteld op basis van een portefeuille van € 1.000.000 met een neutraal profiel. De opstelling betreft een zo goed mogelijke inschatting. Mede afhankelijk van het daadwerkelijk met u overeengekomen beleggingsprofiel, de omvang van uw beleggingsportefeuille en de wijzigende omstandigheden op de financiële markten, kunnen de kosten naar boven of beneden afwijken.

 

Directe kosten: kosten van onze dienstverlening Procentueel Euro
– Beheervergoeding 1,00 % 10.000
– Btw 0,21 % 2.100
– All-in fee depotbank (transacties, administratie, bewaring, service) 0,13 % 1.250
– Transactiekosten 0,00 % 0
– Overige kosten (derden) 0,01 % 120
Totaal kosten dienstverlening 1,35 % 13.470
Indirect: kosten van financiële instrumenten in portefeuille
– Eenmalig (in- en uitstapkosten) 0,00 % 0
– Doorlopend: beleggingsfondsen (doorlopende en transactiekosten) 0,80 % 8.000
– Incidenteel (bijvoorbeeld performance fees) 0,03 % 300
Totaal kosten financiële instrumenten 0,83 % 8.300
Totaal directe en indirecte kosten 2,17 % 21.770

 

De informatie over de beleggingsfondsen is verkregen uit de door de fondsbeheerders beschikbaar gestelde “Essentiële Beleggersinformatie” (Ebi). Het percentage in bovenstaande opstelling betreft een zo goed mogelijke inschatting.

 

Algemene Voorwaarden

In verband met MiFiD II en de nieuwe privacy regelgeving omtrent de General Data Protection Regulation (GDPR, AVG) zijn onze algemene voorwaarden, die hierop betrekking hebben, op een aantal punten  aangepast. Bijgaand treft u hier de laatste versie aan van de Algemene voorwaarden.

 

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies" om u de beste ervaring te geven. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" dan gaat u akkoord met deze instellingen.

Sluiten